2008-09-02

Танилцуулга

бичсэн: Kearo төрөл: Танилцуулга
"KeAro" ХХК нь анх 2006 оны 10-р сард Ж.Дуламсүрэн захиралтай байгуулагдсан. Түүнээс хойш тогмол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Манайх сүүлийн үеийн өндөр хурдтай компьютеруудыг БНСУ-аас шууд оруулж ирдэгээрээ давуу талтай....